Sim tiến đơn

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0973.19.3456 Viettel 25,000,000 đ Sim đầu cổ Đặt mua
2 0947.837.123 Vinaphone 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
3 0827.559.123 Vinaphone 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
4 0946.569.234 Vinaphone 600,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
5 0946.187.234 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
6 0826.167.345 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
7 0848.504.345 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
8 0816.570.345 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
9 0828.058.345 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
10 0943.831.345 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
11 0817.756.456 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
12 0836.108.345 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
13 0845.351.456 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
14 0858.458.234 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
15 0836.977.456 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
16 0816.519.456 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
17 0842.059.456 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
18 0848.036.234 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
19 0859.421.345 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
20 0847.047.234 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
21 0839.415.345 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
22 0949.964.234 Vinaphone 800,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
23 0855.231.345 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
24 0856.923.234 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
25 0816.736.234 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
26 0818.799.234 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
27 0813.726.345 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
28 0834.128.234 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
29 0852.897.234 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua
30 0839.007.345 Vinaphone 1,000,000 đ Sim tiến đơn Đặt mua