Sim Taxi 3

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0879.169.169 iTelecom 12,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
2 0879.112.112 iTelecom 10,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
3 0843.784.784 Vinaphone 3,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
4 0826.471.471 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
5 0847.537.537 Vinaphone 4,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
6 0848.572.572 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
7 0847.310.310 Vinaphone 5,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
8 0826.443.443 Vinaphone 6,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
9 0849.536.536 Vinaphone 6,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
10 0835.537.537 Vinaphone 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
11 0822.537.537 Vinaphone 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
12 0824.092.092 Vinaphone 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
13 0848.087.087 Vinaphone 6,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
14 0838.964.964 Vinaphone 7,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
15 0847.536.536 Vinaphone 7,500,000 đ Sim taxi Đặt mua
16 0832.873.873 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
17 0854.137.137 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
18 0832.265.265 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
19 0822.873.873 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
20 0836.627.627 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
21 0845.397.397 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
22 0826.851.851 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
23 0833.294.294 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
24 0853.216.216 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
25 0857.216.216 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
26 0853.916.916 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
27 0854.916.916 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
28 0856.219.219 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
29 0856.329.329 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua
30 0826.329.329 Vinaphone 8,000,000 đ Sim taxi Đặt mua