Sim số đẹp giá từ 1 triệu đến 3 triệu

# Số sim Nhà mạng Giá bán Loại sim Đặt mua
1 0842.91.6886 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
2 0847.95.6886 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
3 0846.29.6886 Vinaphone 2,000,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
4 0944.261.268 Vinaphone 1,500,000 đ Sim lộc phát Đặt mua
5 0827.55.9595 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
6 0824.55.9595 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
7 0827.33.9393 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
8 0825.33.9393 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
9 0827.99.9292 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
10 0824.99.9292 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
11 0826.99.9191 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
12 0824.99.9191 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
13 0827.11.9191 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
14 0826.11.9191 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
15 0825.11.9191 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
16 0824.11.9191 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
17 0823.11.9191 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
18 0825.00.9090 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
19 0824.00.9090 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
20 0823.00.9090 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
21 0814.99.9595 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
22 0814.55.9595 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
23 0815.33.9393 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
24 0814.33.9393 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
25 0814.99.9292 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
26 0814.22.9292 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
27 0814.99.9191 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
28 0815.11.9191 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua
29 0814.11.9191 Vinaphone 1,200,000 đ Sim gánh Đặt mua
30 0813.11.9191 Vinaphone 1,500,000 đ Sim gánh Đặt mua